Interimstyret – valgt på ekstraordinært årsmøte :

Leder: Terje Falstad
Nestleder:
 Bjørn Flataune
Sekretær: Ola Kjærem
Kasserer:
 Ivar Nubdal
Medlem: Harry Kjensli
Medlem:
 Jon Einar Aandal
Medlem: Arild Kolnes, redaktør medlemsbladet
Medlem:
 Steinar Tverå

Valgkomite: Bjørn Lien, Trond Bremset og Jon Einar Aandal